Обекти

English


 

Пауър инженеринг ООД е работила в почти всички топлоцентрали на територията на България, както и в други големи предприятия от различни сектори на икономиката.

 

Постоянни клиенти на фирмата неизменно са централите от Маришкия басейн – ТЕЦ “Енел – Марица изток 3”, ТЕЦ “Марица изток 2” и  ТЕЦ “Марица изток 1”.


Сред другите големи клиенти на фирмата се нареждат “Захарни заводи “ АД и ТЕЦ към тях, “Лукойл Нефтохим” – Бургас, “Кремиковци” АД, Топлофикация “Сливен”, Топлофикация “Казанлък” и др.
 

Година Клиент Кратко описание
2004 ТЕЦ “Марица изток – 2” ЕАД Основен ремонт на ТА-5 – проточна част
2004 “Захарни заводи” АД – Горна Оряховица Основен ремонт и реконструкция на котли 1 и 3 тип ПК-35-39
2004 “Захарни заводи” АД – Горна Оряховица Монтаж на нови турбини тип ПР-6-35/5/1.2 и преработка на фундаментите
2005 - 06 ТЕЦ “ЕНЕЛ Марица изток – 3” АД Рамков договор за ремонт на парни турбини тип К-200-130-3 и техните системи
2005 - 06 ТЕЦ “ЕНЕЛ Марица изток – 3” АД Рамков договор за ремонт на питателни електропомпи тип ПЭ 380-185/200-2
2005 Консорциум DSD/RWE  Рехабилитация на БЛОК-2 в ТЕЦ “Енел Марица изток – 3” АД
2006 – 09 Енел Продуционе С.п.А. Рехабилитация на БЛОК-1, 3 и 4 в ТЕЦ “Енел Марица изток – 3” АД
2006 “Захарни заводи” АД – Горна Оряховица Монтаж на инсталация за производство на спирт
2007 - 09 ТЕЦ “ЕНЕЛ Марица изток – 3” АД Изготвяне на инструкции за ремонт на съоръжения в Котло-Турбинен цех
2007 – 08 “Захарни заводи” АД – Горна Оряховица Изработка на метална конструкция и монтаж на Електростатичен филтър към ТЕЦ
2008 Енел Продуционе С.п.А. Монтаж на нови филтри и система за дозиране към ТЕЦ

2009

ТЕЦ “ЕНЕЛ Марица изток – 3” АД Ремонт на БЛОК 1, 2 и 3
2009 – 2010 ТЕЦ “ЕНЕЛ Марица изток – 3” АД Текуща поддръжка на механична част на ПЕП, маслена система, кондензаторна група, самоочистващи филтри, тръбопроводи и арматура.
2009 ТЕЦ “ЕНЕЛ Марица изток – 3” АД Основен ремонт на циркулационни помпи (ЦП-5, ЦП-7)).
2009 ТЕЦ “ЕНЕЛ Марица изток – 3” АД Преустройство и ремонт на силнотокови и нисковолтови инсталации в ЕЛ и КИП работилници
2009 ТЕЦ “Марица изток – 2” ЕАД Ремонт и модернизация на ЦНН на ТА7
2010 ТЕЦ “Марица изток – 2” ЕАД Среден ремонт на ТА3 – ремонт на арматура
2010 ТЕЦ “ЕНЕЛ Марица изток – 3” АД Ремонт на БЛОК 2 – Турбинно оборудване

2010

ТЕЦ “ЕНЕЛ Марица изток – 3” АД Ремонт на БЛОК 1 и 4 – Турбинно оборудване
2011 ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 АД Прелопатване на ротор ниско налягане
2011 Сименс Монтаж и пуск на механично оборудване в когенерационна
централа - Пловдив
2010 - 2014 AES Марица
Изток 1
Поддръжка на турбини, помпи,
арматура и спомагателни съоръжения
 

www.power.bg - ремонт и монтаж на енергийно оборудване, турбини | уеб дизайн - v138