За нас

English


 

Пауър инженеринг ООД е основана през 1993 год. с изцяло частен капитал и основна дейност насочена към ремонт, монтаж, преустройство и поддържане на:


Турбини и турбинно оборудване

Енергийни, парни и водогрейни котли с ниско и високо налягане

Съдове работещи под налягане

Тръбопроводи за пара и гореща вода

Промишлени газови инсталации работещи на природен газ

Повдигателни съоръжения


През тези години Пауър инженеринг става една от водещите частни компании в енергийния отрасъл занимаващи се с този род дейности!      политика по околна среда и по
       здраве и безопасност при работа
 

www.power.bg - ремонт и монтаж на енергийно оборудване, турбини | уеб дизайн - v138
вход към служебната поща